ساعت مردانه حضور دو بازیکن خارجی در راه آهن

سرمربی تیم راه آهن با تاکید بر اینکه در تیم نیاز به مدافع وسط داریم ، افزود: دو بازیکن خارجی ازبرزیل ومقدونیه دراردوی تمرینی کیش حضور دارند که پس ازپایان تمرینات درمورد حضور آنها تصمیم گیری خواهیم کرد .حمید استیلی چهارشنبه شب درحاشیه تمرینات تیم راه آهن درمجموعه ورزشی المپیک کیش درگفت وگو باخبرنگار ایرنا درمورد وضعیت تمرینات تیم اظهار داشت: دو بازیکن خارجی ازبرزیل و مقدونیه هم اکنون دراردو حضور دارند و درحال تمرین هستند، ما برای دفاع وسط به بازیکن نیاز داریم درپایان اردو در مورد جذب بازیکن خارجی واضافه شدن به تیم تصمیم گیری می شود.استیلی عمده مشکل فوتبال کشور را بحث مدیریتی وانجام زیر ساخت های اولیه دانست وافزود: توجه به زیر ساخت ها ، تیم های پایه و مباحث سخت افزاری از نکات مهم در فوتبال است .وی گفت: تیم از روز شنبه تمرینات خود را آغاز کرده و براساس تصمیم کادرفنی روزانه سه جلسه تمرین دارد .وی افزود : 47 نفر در ترکیب تیم حضور دارند و روزانه تمرینات کنار ساحل ، کار با وزنه و تمرینات توپی را انجام می دهند.سرمربی راه آهن هدف ازبرپایی این اردو را آمادگی تاکتیکی و روانی تیم دانست و گفت: با توجه به اینکه قبل ازفصل اردو نداشتیم نیاز بود تا این برنامه تمرینی برگزار شود و بازیکنان بیشتر در کنار هم باشند .وی تیم راه آهن را تیمی جوان ودارای ظرفیت عنوان کرد وگفت: اگر چه غرامت هایی برای همین موضوع می دهیم اما تلاش ما تربیت بازیکن وانسان سازی است .استیلی دلایل عدم موفقیت دربازی های اخیر را نوسانات موجود درتیم وناکافی بودن زمان برای آماده سازی عنوان کرد وگفت: آسیب دیدگی خط دفاعی و بکار گیری نیروهای غیر متخصص دراین پست سبب شد تا به نتیجه مطلوب نرسیم .سرمربی راه آهن درمورد محرومیت شیث رضایی، نور محمدی و کریمی نیز گفت:این بازیکنان محروم نبودند بلکه به دلیل مصدومیت دربازی حضور نداشتند .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید