ساعت مردانه جشن مهرگان در روز شانزدهم نیست!

یک شاهنامه پژوه می‌گوید، در واقع روز مهرگان در دهم مهر ماه تقویم رایج کشور ما قرار دارد؛ نه شانزدهم آن.فریدون جنیدی – پژوهشگر شاهنامه – در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار کرد: مهرگان کیش پیمان و راستی و کیش زمان فریدون آریایی است. جشن مهرگان در شمار جشن‌های نوروز قرار دارد و از بزرگترین جشن ملی ایرانیان است.او افزود: در گاه‌شماری ایران باستان هر روز یک نام داشت؛ روز اول به نام اهورامزدا، روز دوم به نام وهومند و … و روز شانزدهم ماه نیز روز مهر بود. در ایران باستان رسم بود که اگر نام روز با نام ماه یکی می‌شد، آن روز را جشن می‌گرفتند. روز مهر در ماه مهر نیز با نام مهرگان جشن گرفتند.این شاهنامه‌پژوه در بخشی از سخنانش با بیان اینکه جشن مهرگان در دهم مهر ماه تقویم خیامی قرار می‌گیرد، گفت: از زمانی که خیام با محاسبات شگفت‌انگیز ریاضی متوجه شد که شش ماه اول سال به جای 30 روز، 31 روز هستند، همین‌طور ماه‌ها به عقب رفت. بنابراین امروزه روز مهرگان برابر با دهم ماه مهر است و در واقع شانزدهم مهر باستانی برابر با دهم مهر خیامی است. من پیشنهادی دارم مبنی بر اینکه که به خاطر بزرگداشت خیام و نیاکانمان شش روز از دهم مهر خیامی برابر با شانزدهم مهر باستانی تا شانزدهم مهر خیامی را به مناسبت مهرگان جشن بگیریم.او با تأکید بر اینکه ایرانیان باستان در ایران مرتباً جشن‌هایی را برگزار می‌کردند، گفت: ایرانیان باستان، علاوه بر برگزاری جشن در نخستین روز هر ماه، جشن ویژه‌ی هر ماه را هم برگزار می‌کردند. جشن از ریشه‌ی «یسنا»، یعنی ستایش گرفته شده است و این ستایش مربوط به خداوند و همه نیروهای جهان است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید