ساعت مردانه 40 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند

رییس هیات رییسه سلسله برنامه های اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر 40 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی دهند که 15 درصد این رقم به نفت و 25 درصد آن به کشاورزی اختصاص دارد.به گزارش ایسنا محمدابراهیم مداحی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی که با حضور فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه در اتاق بازرگانی برگزار شد، مردمی شدن اقتصاد را یکی از راهکارهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تنها اقتصاد مردمی خواهد توانست در راستای شکوفایی همه جانبه کشور گام بردارد.وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در تلاش است تا نسبت به بهبود شرایط زندگی افراد جامعه اقدام کند، گفت: نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری در 10 سال اخیر رویکرد اقتصادی داشته و اقتصاد مقاومتی از سال ها قبل مورد تاکید ایشان بوده است.او مردمی شدن اقتصاد را یکی از راهکارهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده که مدیران دولتی مدیران هزینه ای هستند و تنها اقتصاد مردمی خواهد توانست در راستای شکوفایی همه جانبه کشور گام بر دارد.وی دستیابی به اقتصاد مردمی را نیازمند الزاماتی دانست و گفت: یکی از مهمترین این الزامات این است که بخش دولتی به بخش خصوصی توجه و اعتمادکافی داشته باشد.مداحی در ادامه از رشد اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی یاد و خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی ما برای جبران عقب ماندگی ها باید 12 تا 13 درصدی باشد.وی دستیابی به اقتصاد مردمی را نیازمند توجه به مزیتهای رقابتی دانست و گفت: پیچیدن نسخه کلی در این زمینه نمی تواند اثرگذار باشد.رییس کمیسیون چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام از عدالت محور بودن به عنوان یکی دیگر از مولفه های اقتصاد مقاومتی یاد و خاطر نشان کرد: اینکه 60 درصد اقتصاد کشور را به شش استان بسپاریم نمی تواند کارکردهای اقتصاد مقاومتی را تبیین کند.وی افزود: دستیابی به اقتصاد مقاومتی در سایه تولید، توزیع و مصرف امکان پذیر است و دستیابی یه تولید نیازمند مدیریت جهادی است.او دستیابی به توزیع را نیازمند عدالت دانست و مصرف را نیازمند اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی عنوان کرد.وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های برنامه پنجم توسعه باید 25 درصد اقتصاد به تعاون و 25 درصد آن به بخش خصوصی واگذار می شد که تاکنون تنها پنج درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده است. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید