ساعت مردانه پلیس: فریب لیزینگ خودروها را نخورید!

سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا در ادامه نشست خبری پلیس آگاهی به مردم هشدار داد که فریب مؤسسات و شرکت‌های تبلیغی فروش خودرو را نخورند و بدانند هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست. به گزارش فارس رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: در ماه گذشته پرونده‌ای داشتیم که موسسه و شرکتی با ثبت‌نام از مردم و اخذ وجه وعده داده بود که یک ماه دیگر به آنها خودرو بدهد. وی گفت: این روند معقول نیست که شرکت و موسسه بخواهد ضرر بدهد و نظرات مردم را تأمین کند و باید مردم در معامله با شرکت‌هایی تحت عنوان لیزینگ دقت کنند و اگر قیمت‌ها غیر عرف است نسبت به سرمایه‌گذاری تجدیدنظر کنند. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متأسفانه در ماه‌های گذشته ما با چند نمونه برخورد داشتیم که تعهد دادند پول مردم را برگردانند و دوباره به آنها فرصت دادیم اما متأسفانه بعد از آزادی دوباره شروع به ثبت‌نام کردند و وقتی دوباره آنها را دستگیر کردیم مشاهده کردیم تعداد شکات افزایش یافته بود. سردار مقیمی با بیان این مطلب که ما نمی‌توانیم نظارتی بر لیزینگ‌ها داشته باشیم، گفت:‌ ما به مردم هشدار دادیم اما مردم توجه نکردند و باید متولیان که این شرکت‌ها را به وجود می آورند بر گردش و فعالیت آنها نظارت داشته باشند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید