ساعت مردانه «وزارت» شدن ورزش مفید بود یا… ؟

کریم صفایی در سایت خانواده بزرگ ورزش نوشت: همگان به خوبی می‌دانند «وزارت» شدن دستگاه ورزش ماحصل یک تصمیم سیاسی بود. اصولگرایانی که از محمود احمدی‌نژاد دل زده شده بودند و نمی‌توانستند رفتارهای خودسرانه او را تحمل کنند، برای هر تصمیمی که احمدی‌نژاد مقابلش می‌ایستاد یک قانون و یک وزارتخانه ساختند. از قانون شدن «جلو/عقب کشیدن ساعت رسمی کشور» تا «قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان» در هشتم دی 1389 .از دی 89 تا مهر 93 سه سال و 9 ماه می‌گذرد؛ سه سال و 9 ماه پرحاشیه و پر فراز و نشیب. سه سال و 9 ماهی که ورزش ایران را تا تعلیق و حذف از المپیک پیش برد.به عنوان یک کارشناس ورزش که عملکرد مدیریتی‌ام در معرض قضاوت جامعه ورزش قراردارد، می‌گویم «توسعه ورزش» نیاز به «مدیریت تحولی» دارد. مدیریت تحولی در ورزش اگر چند ویژگی اصلی داشته باشد از جمله آنها «جرات تصمیم‌گیری» و «اقتدار اجرایی» است. تجربه سه سال و 9 ماهی که خود به اندازه دوره آماده‌سازی برای المپیک است، نشان داده تبدیل‌شدن این وزارتخانه جز اینکه پای مجلس را به ورزش باز کرده، دستاورد دیگری نداشته است.به نظرم همان‌طور که آقای روحانی قول داده بود ورزش را به دست ورزشی‌ها می‌سپارد و بالاخره به آن عمل کرد، بار دیگر باید با تبدیل دستگاه ورزش به معاونت رییس‌جمهور اجازه آزادی عمل بیشتری به مدیریت عالی ورزش برای مدیریت تحول گرا را بدهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید