ساعت مردانه واکنش دولت به نامه علی مطهری درباره رفع حصر

نوبخت درباره نامه علی مطهری نماینده مجلس که ضمن آن با غیرقانونی خواندن موضوع حصر، رییس جمهور را تهدید به سوال کرده بود، گفت: آقای مطهری نماینده محترم، شجاع، متدین و صریح اللهجه هستند و براساس آنچه وظیفه قانونی خود است اظهارنظر می‌کند اما قطعا همه اطلاعات پیش ایشان نیست، دولت در پاره‌ای موارد که ضروری نمی‌داند، موضوعی را رسانه‌ای نمی‌کند.به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت قطعا نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست و ما بر خود فرض می‌دانیم تعهداتی که جناب آقای رییس جمهور فرمودند را انجام دهیم.نوبخت ادامه داد: شما نباید از دولت اعتدال‌گرا که با تدبیر کار می‌کند، انتظار داشته باشید که در حد یک خبر حرف‌هایی در جهت اقناع احساسات مردم بزند و این موضوع را کافی بداند. ما می‌خواهیم به آرامش واقعی جامعه توجه کنیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید