ساعت مردانه مجلس با کلیات طرح امر به معروف موافقت کرد

نمایندگان مجلس بعد از بحث‌های فراوانی که در صحن در مخالفت و موافقت با کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت گرفت با کلیات این طرح موافقت کردند.به گزارش ایسنا، مجلس در جلسه امروز خود حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستور کار داشت که نمایندگان در موافقت و مخالفت با آن بحث‌های بسیاری را مطرح کردند اما در نهایت مجلس به کلیات آن رای مثبت داد.طبق آرای ماخوذه کلیات این طرح با 156 رای موافق و 23 رای مخالف و 8 رای ممتنع مورد تصویب مجلس قرار گرفت هر چند دولت و تعدادی از نمایندگان با کلیات طرح مخالفت جدی داشتند. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید