ساعت مردانه قطار های آلمان به مقصد نرسیدند

لکوموتیورانان آلمانی، اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند.به گزارش واحد مرکزی خبر اتحادیه لکوموتیورانان آلمان پیشتر اعلام کرده بودند از ساعت 21 سه شنبه شب به وقت آلمان اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد. علاوه بر لکوموتیورانان، روسای قطارها و سوزن بانان نیز به این اعتصاب پیوسته اند. این اتحادیه در نظر دارد در آینده تنها در مورد وضع شغلی لکوموتیورانان با مسئولان راه آهن سراسری آلمان (دویچه بان) مذاکره نکند بلکه در مورد دیگر کارکنان و خدمه شبکه ریلی آلمان نیز باب گفتگو را باز کند. هم اکنون مسئولان این اتحادیه، افزایش پنج درصدی دستمزدها و همچنین کاهش ساعات کار هفتگی را درخواست کرده اند.یکی از مسئولان اتحادیه لکوموتیورانان آلمان هم گفت: ما در گذشته فعالانه بدنبال مذاکره بودیم اما همه آنها تاکنون به شکست منجر شده است. کارفرمایان ما، یعنی مدیران «دویچه بان» در اول اکتبر یک نامه هشت صفحه ای برایمان فرستادند که بروشنی از تصمیمی که آنها برای ما گرفته اند، حکایت داشت. آنها می خواهند فقط با افزایش دو درصدی  حقوقمان، ما را فریب دهند. اولریش وبِر، عضو هیئت مدیره در بخش منابع انسانی شرکت راه آهن سراسری آلمان (دویچه بان) با شرکت در یک کنفرانس خبری در واکنش به اعتصاب لکوموتیورانان آلمانی گفت: اتحادیه لکوموتیورانان آلمان، برپایی این اعتصاب را به اطلاع ما رساند. به اعتقاد ما برپایی این اعتصاب، غیرضروری، غیرمسئولانه و بدون داشتن درک درست از واقعیات و اوضاع جاری است. ما هفته ها است که به اتحادیه لکوموتیورانان درباره مدلهای همکاری و اعتدال پیشنهادهایی را مطرح کرده ایم. اما این اتحادیه پیوسته به پیشنهادهای ما دست رد زده است. اولریش هومبرگ، دیگر عضو هیات مدیره دویچه بان در بخش حمل و نقل مسافر نیز گفت: از ساعت 21 امشب که زمان شروع اعتصاب اعلام شده است، بیش از دویست قطار دور مسافت همچنان بر روی ریلها در حرکتند و هنوز به مقصدهای خود نرسیده اند. مشابه چنین وضعی برای مسافرانی که روزانه از شبکه ریلی استفاده می کنند، وجود دارد. بنابراین با اطمینان می گوییم که بسیاری از مسافران قطارها غروب امروز یا به مقصد خود نمی رسند و یا با تاخیر طولانی به مقاصد خود خواهند رسید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید