ساعت مردانه دستگیری 8 ملوان اماراتی در آب‌های ایران

خانواده‌های هشت صیاد اماراتی مدعی شدند که مسوولان ایرانی 10 روز پیش هشت قایق را به همراه هشت ملوان آنها دستگیر کردند.به گزارش ایسنا به گفته این خانواده‌ها، افراد بازداشت شده به جزیره کیش اعزام شده و بعد از آن به اتهام نقض حریم آب‌های منطقه‌ای به دادگاه ارجاع داده شدند.سعید الشامسی، مدیر اجرایی جمعیت ماهیگیران عجمان در گفت‌وگو با امارات الیوم گفت که اکثر صیادان بازداشت شده از شهروندان و ساکنان عجمان هستند. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید