ساعت مردانه تبلیغات رفع سوء اثر چک غیرقانونی است

تبلیغات غیرقانونی رفع سوءاثر چک در برخی رسانه‌ها مورد تایید بانک مرکزی نیست.به گزارش‌ خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی‌‌ جمهوری اسلامی ایران‌، در حالی که کرارا اطلاع رسانی شفاف در خصوص راهنمای رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص صورت گرفته است اما مشاهده می‌شود برخی رسانه‌ها کماکان با تبلیغات غیرقانونی در خصوص روش‌های رفع سوء اثر چک، زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم می‌آورند.روابط عمومی بانک مرکزی به آگاهی هموطنان می‌‌رساند، این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی مورد تایید این بانک نیست و هموطنان به منظور خنثی کردن سوء استفاده افراد متقلب و متخلف و همچنین پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی ازجمله کلاهبرداری، می‌توانند با استفاده از «راهنمای رفع سوءاثر ‌از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص» مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir در زیربخش «دسترسی سریع، راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی» طبق‌ قوانین ‌‌‌و‌ مقررات‌ نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی خود اقدام کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید