ساعت مردانه بانک مرکزی:موضوع درخواستی مخاطب گلستانی حل گردید

با تشکرسرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران و از طریق
ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir ) برای سایت ارسال شده
است. بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را برای پاسخگویی سازمان
و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که نتیجه این پیگیری در قالب
گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می گردد.طرح مشکل:باسلام درسال 1384ازبانک کشاورزی شهرستان رامیان استان گلستان مبلغ 5میلیون تومان وام خریدخودور گرفتم مشکلاتی برایم پیش امد ماشین رافروختم سر یک سال نشده مبلغ چهارونیم میلیون تومان تحویل بانک دادم وانصراف خودم را اعلام کردم .کارمند بانک مبلغ پول من را درحساب واریزکرده و در طی 2سال که بنده نبودم در دومرحله ازحساب بابت اقساط کم کرده من که خوش حسابی کردم وام 5ساله را یک ساله یک جا دادم چرا کارمند بانک پول رادر حسابم واریز کرده. حسابی که برای بنده اصلا کارکردی نداشته حالا پس از چندین سال برایم اخطار چند ملیونی امده است تمامی مدارک برداشت از حساب در نزد شعبه محترم بانک کشاورزی رامیان موجود است خواهشمندم رسیدگی نمایید .پاسخ:باسلاماحتراما،بازگشت به نامه شماره 101/ت مورخ93/04/31درخصوص تقاضای مخاطب محترم به اطلاع می رساند موضوع به مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان گلستان منعکس گردیده وبراساس بررسی های انجام شده توسط مدیریت مذکور وبا دعوت از نامبرده توسط شعبه،موضوع درخواست حل وفصل گردیده ومشارالیه رضایت خودرااز بانک یادشده کتبا اعلام نموده است.اداره روابط عمومیعزیز حاجی علیاری            مهدیه نعیمی تبریزی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید