ساعت مردانه انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد.به گزارش ایسنا، علی ربیعی طی حکمی محمود اسلامیان را به ریاست صندوق بازنشستگی کشور منصوب کرد.این حکم بنابر مصوبه جلسه هیات امنای صندوق بازنشستگی کشور در 14 مهرماه امسال صادر شده است.لازم به ذکر است؛ در سوابق کاری اسلامیان، عضویت در اتاق بازرگانی ایران، استانداری چهارمحال و بختیاری و مدیرعاملی ذوب آهن اصفهان به چشم می‌خورد.باید افزود که ایراندخت عطاریان در سال 1389 و در زمان وزارت صادق محصولی در وزارت تعاون، کار و رفاه به عنوان مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری منصوب شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید