ساعت مردانه اعطای گواهینامهISOبه نظام مهندسی تهران

گواهینامه ایزو  9001در پی ماه ها تلاش مدیران و کارکنان سازمان در پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت ، به این سازمان اعطا شد.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، در جلسه ای که روز چهارشنبه پانزدهم مهرماه، به منظور اعطای این گواهینامه به سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران برگزار شده بود ، مهندس محمد محمدی نژاد خزانه دار و نماینده مدیرییت در سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008 ضمن اشاره به مسیر طی شده برای دریافت این گواهینامه بین المللی بیان داشت : با احساس نیازی که در مورد پیشرفت روند تعالی سازمان احساس شد ، قدم در این راه گذاشتیم و بعد از انجام همه  گام های مورد نیاز ، نهایتا به عنوان اولین سازمان استانی نظام مهندسی ساختمان ، موفق یه دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت شدیم. در ادامه مهندس حسن قربانخانی ، نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با تبریک کسب این موفقیت به کارکنان سازمان ، تاکید کرد : بهبود سیستم مدیریت کیفیت ، یک کار مستمر است که نقطه پایان ندارد. این راه پیوسته است و باید ادامه داشته باشد.نماینده شرکت PMCS استرالبیا نیز با تقدیر از همت مدیران سازمان در به ثمر نشستن این موفقیت ، بیان کرد : کار سختی را در پیش گرفته بودیم که خوشبختانه با همت مدیران سازمان ، این کار سخت ، به نتیجه مثبت و مناسبی منجر شد.وی همچنین با تشکر از مهندس محمدی نژاد که بعنوان نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت ، تلاش های بی شائبه ای را انجام داده بود ، عنوان داشت : همه ما با یکدیگر هم هدف بودیم و همین مسئله باعث دستیابیمان به موفقیت شده است.در پایان جلسه ، تقدیرنامه های مدیران و پرسنل سازمان که در دریافت این گواهینامه نقش موثری ایفا کرده بودند، به آنها اعطا شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید