ساعت مردانه پایان دلالی‌ها در صنعت ساختمان!

تیر خلاص بر دلالی‌های سازماندهی ‌شده حوزه خدمات مهندسی، مهم‌ترین دستاورد هیأت مدیره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران بود. آمار‌ها این را گواهی می‌دهند. مهندس حسن قربانخانی، نایب رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در این باره گفت‌: بنا بر آمارهای موجود، پیش از اجرایی شدن قانون ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی، طراحی و نظارت ۷۰ درصد ساختمان‌های شهر تهران توسط ۲۰ شرکت انجام می‌شد که با اجرای این قانون، همه مهندسان دارای پروانه اشتغال به این سیستم وارد شده و از سود‌های حاصل از اجرای این طرح برخوردار شدند. وی در ادامه گفت: در حالی که این روز‌ها، برخی به جهت منافع خاص و شخصی و کوتاه شدن دستشان از سودهای کلان، در حال کارشکنی و تلاش برای بازگشت سیستم نظارت به مدل مردود قدیمی هستند، مدیران کنونی سازمان با پشتوانه حمایت اعضایشان از هیچ تلاشی برای حفظ منافع همه مهندسان عضو سازمان دریغ نمی‌کنند. مهندس قربانخانی همچنین در پایان گفت: پیش از محقق شدن سیستم مدرن ارجاع کار، ‌۱۶۰۰ مهندس دارای پروانه اشتغال به کار، نظارت پروژه‌های ساختمانی را به عهده داشتند که پس از اجرایی شدن طرح و هم‌اکنون‌ بیش از ۱۱ هزار مهندس نظارت پروژه‌های ساختمانی‌ ‌در حال ساخت استان تهران را عهده‌دار شده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید