ساعت مردانه هرم جمعیتی ایران به سمت سالمندی پیش می رود

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق آمار، از سال 75 تا 95 حدود 10 سال به میانه سنی جمعیت اضافه می شود و متاسفانه هرم جمعیتی ایران به سمت سالمندی پیش می رود.به گزارش مهر، فرج الله عارفی در چهارمین همایش ملی تجلیل از مددجویان سالمند این نهاد افزود: مطابق آمار از سال 1375 تا 1404 حدود 43 درصد به جمعیت کشور اضافه خواهد شد که در این مدت زمانی 130 درصد به جمعیت سالمندی کشور اضافه می شود.وی تصریح کرد: اکنون که جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود لازم و ضروریست تا نهادهای مسوول برای دهه نخست 1400 که بیشترین سالمند را در کشور خواهیم داشت، از اکنون برنامه ریزی کنند.عارفی افزود: باید دانشگاه های کشور، جوانان را بگونه ای آموزش دهند که بتوانند به سالمندان خدمات مطلوب را ارائه دهند تا بتوانیم بهترین شرایط را برای زندگی سالمندان فراهم کنیم. البته برای ارائه خدمات نیازمند ورود و همکاری صدا وسیما، آموزش وپرورش، مجلس و دولت نیز هستیم.نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در سراسر کشور سالمندان و خانواده های آنان آموزش های لازم را ببینند، چون بسیاری از خانواده های سالمندان برای ارتباط برقرار کردن با آنان مشکل دارند و آگاهی و اطلاعات کافی در این زمینه ندارند.عارفی گفت: تلاش می کنیم بیمه درمانی سالمندان را تقویت کنیم و در راستای افزایش مستمری آنان که اکنون بسیار کم بوده و کفاف زندگیشان را نمی دهد، اقداماتی انجام دهیم تا شرایط زندگی سالمندان بهبود یابد. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید