ساعت مردانه نگاه تبعیض آمیز در نظام سلامت

عضو شورای عالی نظام پرستاری، ابلاغ کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت را گام جدید وزارت بهداشت در تشدید اختلافات در پرداختی گروههای مختلف نظام سلامت خواند و گفت: تحقق اهداف واقعی طرح تحول نظام سلامت با تبعیض و بی عدالتی موجود در بدنه نظام سلامت ممکن نیست.به گزارش مهر، کورش نادری افزود: ابلاغ کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت و افزایش چندین باره پرداختی ها به یک گروه خاص در تیم درمانی کشور در حالی اتفاق می افتد که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری چندین سال است که زمین مانده و هیچ توجهی به آن نمی شود.وی ادامه داد: متأسفانه دولتها و وزاری بهداشت مختلف می آیند و می روند و هر کدام هم با بهانه های متعدد از اجرای این مصوبه قانونی سر باز می زنند.عضو شورای عالی نظام پرستاری، اضافه کرد: در کنار این تعلل ها در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، شاهدیم که تعرفه های پزشکی فقط و فقط به نفع گروهی خاص تغییراتی را حاصل می کند و در این بین نه تنها زحمات و خدمات پرستاران که هیچ کدام از گروههای موثر دیگر، در بخش سلامت دیده نمی شود و مسلماً این روند موجبات نارضایتی را در این قشر ایجاد می کند که بی تأثیر در خدماتی که به مردم ارائه می شود، نیست.وی با انتقاد از نگاه تبعیض آمیز در سیستم بهداشت و درمان، گفت: توجه انحصاری به یک گروه خاص موجب تشدید فاصله طبقاتی در بین گروه های متعدد تیم درمان شده است که در هیچ کجای دنیا چنین اختلاف پرداخت بین پزشکان و سایر گروه های ارائه دهنده خدمات سلامت را نمی توان سراغ گرفت.نادری افزود: متأسفانه وزارت بهداشت در اقدامات متعدد بر تشدید این اختلافات در پرداختی ها دامن زده است و ابلاغ کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، اقدام اخیر وزارت بهداشت است که در همین راستا صورت گرفته است.وی ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت جزو طرحهای بسیار خوب در کشورمان بود که به اجرا درآمد و توانست پرداختی مردم را کاهش دهد اما متاسفانه به رغم انتظاری که از دولت و وزارت جدید بهداشت وجود داشت، در بحث تأمین عدالت در پرداختها باز هم شاهد اتفاقاتی بودیم که موجب دلخوری تمام گروه های پیراپزشکی و پرستاری که زحمت بخش عظیمی از درمان  مردم بر دوش آنها است، شد.رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری آبادان، افزود: کارکنان غیر پزشک در مجموعه نظام سلامت در عین کمبودها و چالشهای موجود در سیستم بهداشت و درمان، واقعاً زحمت می کشند تا خدماتی مطلوب را به مردم عزیز ارائه دهند ولی هرگز آن طور که شایسته است، دیده نمی شوند.آیا فقط پزشکان در مناطق محروم ساکنندوی یادآور شد: به عنوان مثال در همین طرح تحول نظام سلامت برای ماندگاری پزشکان در مناطق چاره جویی شده و پرداخت ها اصلاح شده است اما آیا در مناطق محروم فقط پزشکان ساکنند و ارائه خدمات می کنند و سایر گروهها اعم از پرستاران و پیراپزشکان در این مناطق حضور ندارند.نادری افزود: به نظر می رسد از آنجا که تصمیم گیرندگان در این حوزه تعلق به یگ گروه خاص دارند، تمام تصمیماتشان فقط و فقط به همان قشر خاص بر می گردد و سایر گروهها در نظر گرفته نمی شوند و تا زمانی که این بی عدالتی و تبعیض ها در بخش درمان و وزارت بهداشت وجود دارد خیلی نمی توان نسبت به اجرای عدالت و احیای حقوق سایر گروههای نظام سلامت امیدوار بود.وی با اشاره به قول مساعد وزیر بهداشت در جلسه اخیری که با اعضای شورای عالی نظام پرستاری داشت، گفت: در آن جلسه دکتر هاشمی به نوعی برخورد و رفتار کردند که مورد احترام همگان واقع شد و اعلام کردند که تمایل به اعمال سیاستی دارند که عدالت در پرداختها و اجرای قوانین بر زمین مانده نیز محقق شود اما متأسفانه، به هر دلیل تا به امروز شاهد اتفاقی عملی در تحقق قول های داده شده از سوی وزیر نبوده ایم.عضو شورای عالی نظام پرستاری با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت در همه زمینه ها اعم از پرداختی ها و رعایت شأن و احترام تمام گروههای فعال در نظام سلامت، گفت: تا زمانی که تمام ارکان مدیریتی وزارت بهداشت توسط یک گروه خاص اشغال شده و سایر گروهها در تصمیم گیری ها شرکت ندارند، قطعاً پایانی برای این تبعیض های رفتاری نیست.وی اضافه کرد: باید تمامی گروه های بخش بهداشت و درمان در سیستم مدیریتی نقش ایفا کنند و حضور داشته باشند و در نهایت هم عدالت برای همه آنها چه در پرداختها و چه سایر زمینه ها اجرا شود.نادری گفت: امیدواریم که وزارت بهداشت، دولت و مجلس به این نکته مهم توجه داشته باشند زیرا با وجود تبعیض و بی عدالتی در بدنه نظام سلامت، تحقق اهداف واقعی طرح تحول نظام سلامت ممکن نیست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید