ساعت مردانه شکستن دوربین خبرنگار توسط عابدزاده

دانلودvar s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’570′,’400′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/7/15/429306_748.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’570′);s1.addVariable(‘height’,’400′);s1.write(‘player1412668381488’);

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید