ساعت مردانه شکایت وزیراطلاعات از رسایی به قوه قضائیه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از شکایت علوی از وی به خاطر سئوالش در مورد حضور وزیر اطلاعات در جلسه حزب منحله مشارکت و سئوال دیگری که غیر قابل بیان است، خبر داد.به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پیش از طرح سئوال نماینده مشهد از وزیر اطلاعات، حمید رسایی با اعلام تذکری گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس هیات رئیسه می تواند کلیه سئوالات یک نماینده از یک وزیر را در یک جلسه بررسی کند، آیین نامه صراحت دارد که سئوالات مربوط به یک نماینده می تواند تجمیع شود این در حالی است که امروز سئوالات مربوط به دو نماینده تجمیع شده اند.نماینده مردم تهران ادامه داد: آقای فرهنگی دیشب در خصوص ادغام سئوالات به آقای کریمی قدوسی خبر دادند، آقای کریمی هم امروز صبح از سئوال اول انصراف دادند و بنابراین فقط بنده امضا کننده این سئوال بودم.رسایی اظهار داشت: همین سئوال در مورد حضور آقای علوی در جلسه حزب منحله مشارکت در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد که آقای علوی توضیحات خود را دادند و ما نیز مستندات خود را گفتیم، علاوه بر این سئوال دیگری نیز از ایشان مطرح شد که آقای لاریجانی، باهنر و ابوترابی در جریان هستند و به بنده حق می دهند. آقای علوی در خصوص این دو سئوال از بنده به قوه قضائیه شکایت کردند.وی تصریح کرد: سئوال بعدی نیز با فشار بنده اعلام وصول شد که آنقدر موضوعاتش غیر قابل بیان بود که طرح سئوال تغییر کرد.در ادامه علی لاریجانی اظهار داشت: سئوال شما مشترک با آقای قدوسی است و محتوای این دو سئوال نیز به هم نزدیک است. شما هر دو سئوال را امضا کرده اید به همین خاطر قابل تجمیع است، اشکال آیین نامه ای نیز ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید