ساعت مردانه رونق دوباره ديدارهاي مردمي مسئولان

روزنامه خراسان نوشت:در حالي که برنامه دولت سابق مبني بر انجام ديدارهاي مردمي توسط وزرا و مسئولان مهم اجرايي، در دولت فعلي به دلايل مختلف به صورت جدي پيگيري نمي شد، بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، طي ماه هاي اخير و با پيگيري برخي مسئولان اجرايي، تعدادي از مديران ارشد دولتي اقدام به برگزاري جلسات منظم ملاقات هاي عمومي با مردم و کارمندان تحت مديريت خود تحت عنوان «طرح تکريم ارباب رجوع» کرده اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید