ساعت مردانه درخواست از روحانی برای پوشیدن عبای روشن

مصطفي داننده در سرمقاله ابتکار نوشت:بم که لرزيد، نوميدي، غم، مهاجرت و سياهي ها را تک تک بمي ها لمس کردند. زلزله که آمد، بم شوکه شد و با گذشت ده سال هنوز خاطرات تيره و تار آن را مي‌توان در ذهن اهالي بم از پير و جوان پيدا کرد. جوان بمي مي‌گفت روزهاي پس از زلزله وحشتناک و تاسف بار بود. اما زماني که شهر به سوي بازسازي پيش رفت اميد در دل مردم شکوفه زد و وقتي ستون‌ها جاي خرابه‌ها را گرفت، اميد جايگزين نوميدي و سياهي در شهر شد. مهاجرين به شهر بازگشتند و شروع به آباد کردن بم عزيزمان کردند.نمي‌خواهم داستان بم را با ايران مقايسه کنم و بگويم دولت يازدهم کشوري زلزله زده را در اختيار گرفت اما مطمئنا دولت روحاني ميراث دار دولتي بي حساب و کتاب بود. دولتي با تصميمات غلط که زمينه ساز بروز مشکلات فراوان در کشور شد. مشکلاتي که درست است طي هشت سال بوجود آمد، اما حل آن ها قطعا احتياج به زمان بيشتري دارد. همچون زلزله‌اي که طي چندثانيه خراب مي‌کند و بازسازي آن چندسال طول مي‌کشد. پيش از يک سال از دولت روحاني گذشته است و روحاني تلاش مي‌کند تا مشکلات گذشته را رفع کند. دولت روحاني نقش همان  ستون‌هايي را بازي مي‌کند که از ميان خرابه‌ها سر برآورده است و زمينه ساز اميد در کشور شده است. امروز مردم پس از گذشت يک سال از عمر دولت يازدهم  همچنان با اميد به شرايط کشور نگاه مي‌کنند و اميد دارند سختي‌ها به زودي جاي خود را به آرامش و ثبات بدهد. حل پرونده هسته‌اي ايران، رفع تحريم‌ها، کاهش تورم، حل بيکاري و… از مهم ترين درخواست‌هاي مردم از دولت حسن روحاني است.رئيس جمهور روحاني بايد بداند که مردم بايد اين تغييرها را حس کنند. مردم بايد ببينند که ستون‌هاي استوار خانه‌هايشان بالا رفته است. قطعا اميد بدون صبر امکان پذير نيست و صبر زماني حاصل مي‌شود که مردم تلاش را ببينند و آن را با وجودشان حس کنند. مي‌خواهم در اين نوشتار قراري با رئيس جمهور روحاني بگذارم. يکي از عادت‌هاي رئيس جمهور ايران پوشيدن عباي نجفي مشکي است. او معمولا در ديدارها، سخنراني‌ها و گفت‌وگوهاي تلويزيوني خود با اين عبا حاضر مي‌شود. نگارنده از حسن روحاني، رئيس جمهور اسلامي ايران مي‌خواهد که بعد از هر گشايشي که در مشکلات کشور حاصل شد و قرار شد رئيس جمهور در تلويزيون يا سخنراني‌هاي عمومي آن را به مردم اعلام کند با پوشيدن عباي روشن، قبل از سخن گفتن بشارت خبرهاي خوش خود را بدهد.بياييد «عباي روشن» شما را رمز ميان مردم و رئيس جمهور قرار دهيم. هر وقت شما اين عبا را پوشيديد مردم بدانند که خبرخوشي در راه است و گرهي از کار آنان باز شده است. عباي روشن مي‌‎تواند پيام آور شادي براي مردم ايران باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید