ساعت مردانه خباز: مجید انصاری سخنان قدوسی را تکذیب کرد

محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: پس از پایان جلسه سئوال از وزیر اطلاعات، انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور حرف های کریمی قدوسی درباره اعلام برائتش از فتنه را تکذیب کرد.به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سئوال کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد از وزیر اطلاعات در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت.در جریان سئوال از وزیر، کریمی قدوسی خطاب به وزیر اطلاعات، گفت: آقای علوی ای کاش شما نیز همانند آقای انصاری که در مصاحبه ای از جریان فتنه اعلام برائت و دوری کرده بود، شما نیز از جریان فتنه اعلام برائت می کردید.در همین رابطه محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: پس از پایان جلسه انصاری با عصبانیت به سمت کریمی قدوسی رفت و خطاب به وی گفت که حرف هایی که در رابطه با مصاحبه من و اعلام برائتم از فتنه زده اید را از کجا آورده اید؟ من که در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره فتنه اصلا بحثی نکرده ام و تمام بحث ها پیرامون تعامل دولت و مجلس بوده است.خباز ادامه داد: معاون پارلمانی رئیس جمهور به کریمی قدوسی گفت که هیچ کدام از این حرف ها در مصاحبه من مطرح نشده است و یک کلمه از حرف هایی که درباره من زدی درست نیست.وی گفت: کریمی قدوسی در واکنش به اظهارات انصاری گفته است اگر فکر می کنید دروغ است تکذیب کنید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید