ساعت مردانه توصيه مهم دولت به وزراي بهداشت و تعاون

خراسان نوشت:بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير دولت به ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، مقرر شده است که با توجه به ابلاغ کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت سال 1393 شامل جراحي، بيهوشي، داخلي، علوم توانبخشي، پاراکلينيک و پارامديکال، بايد به گونه اي برنامه ريزي شود که پرداختي مردم در بيمارستان هاي دولتي بابت خدمات بهداشتي و سلامت پس از ابلاغ اين کتاب، در مقايسه با نيمه اول سال جاري و ايام بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت، افزايش نيافته باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید