ساعت مردانه نجات خانواده 4 نفره از ميان آتش و دود

آتش سوزي خانه مسکوني در شهرک مسعوديه با نجات چهار نفر از اعضاي خانواده به خير گذشت.به گزارش ابتکار، در پي تماس مکرر مالک منزل مسکوني و همسايگان با سامانه 125 مبني آتش سوزي واحد مسکوني در يک ساختمان 2 طبقه و محبوس شدن ساکنين آن، ستاد فرماندهي آتش نشاني تهران بلافاصله زنگ ايستگاه 37 را ساعت 5:13 بامداد به صدا در آورد و آتش نشانان به سوي محل حادثه در شهرک مسعوديه، خيابان ابومسلم، نبش کوچه محموديان اعزام کرد.امير عطايي فرمانده تيم اعزامي در اين باره گفت: پس از رسيدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد، يک ساختمان 2 طبقه مسکوني به علت نامعلوم دچار آتش سوزي شده و دود بسيار غليظي از پنجره‌هاي اين ساختمان به بيرون زبانه مي‌کشيد.وي ادامه داد: پس از بررسي‌هاي بيشتر معلوم شد ساکنان اين واحد مسکوني که تعداد آنها چهار نفر به نام‌هاي محمد-د 33 ساله، زهرا ب 28 ساله، روژا-د 6 ساله، رها-د 1ساله) بودند از ترس آتش به سوي لبه پنجره‌هاي گريخته و به صورت معلق آويزان شده بودند که هر لحظه امکان سقوط اين افراد وجود داشت.براساس گزارش پايگاه خبري 125، عطايي افزود: در پي مذاکره با اين افراد و دعوت آنها به خونسردي، آتش نشانان به دو دسته تقسيم شدند که گروه اول با استفاده از نردبان دستي اقدام به نجات اين افراد کرده و گروه دوم نيز با استفاده از يک رشته لوله آبدهي اقدام به خاموش کردن آتش سوزي کردند و پس از لکه گيري کامل و ايمن کردن محل، حادثه محل را تحويل مالک دادند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید