ساعت مردانه نتايج مثبت پيگيري سرمايه‌گذاري شيعيان در ايران

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس گزارش يک مسئول مهم اجرايي به تعدادي از مديران ارشد دولتي مشخص است که طي ماه‌هاي گذشته رايزني ها و برنامه ريزي هاي مناسبي از سوي برخي دستگاه‌ها براي جذب افراد متمول مسلمان به خصوص شيعه جهت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف کشور از جمله حمل و نقل، صنعت و گردشگري صورت گرفته است که خوشبختانه با نتايج مثبتي همراه شده و اکنون دو طرف در حال انجام امور اداري براي تحقق اين سرمايه‌گذاري هستند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید