ساعت مردانه موضع آمریکا در قبال ایران تضعیف شده است

پایگاه اینترنتی «جروزالم پست» نشریه رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در گزارشی نوشت که مواضع واشنگتن در قبال برنامه های هسته ای تهران در یک سال گذشته بسیار ضعیف شده است.
به گزارش ایرنا به نقل از جروزالم پست، «مارک دوبویتز» مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی معتقد است که موضع آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران طی یک سال گذشته تضعیف شده است.به گفته وی، در یک سال گذشته خواسته آمریکا توقف غنی سازی اورانیوم 20 درصد، انتقال همه اورانیوم های غنی شده از داخل ایران و تعطیلی تاسیسات مهم مثل اراک و فردو بود، اما خواسته کنونی غرب انجام برخی اصلاحات تکنیکی بدون تعطیل کردن این تاسیسات است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید