ساعت مردانه روایت یک عید شاد با مردم جرگلان در خراسان

در صبح روز عید و قبل از اذان صبح ،مردم روستا پس از دوش گرفتن و پوشیدن لباس های نو ، برای نماز صبح به مسجد روستا می روند و آخوند مسجد ، در مورد عید قربان و مستحبات و واجبات آن برای مردم روستا توضیح می دهد. مردم پس از نماز صبح به منازلشان می روند تا برای رفتن به نماز عید که در محوطه روستا انجام می شود آماده شوند . پس از نماز صبح بزگترین ریش سفید و پس از او آخوند روزتا در ابتدای صف ایستاده و سایر مردم پس از دست دادن با آن ها به ترتیب سن در صف ایستاده و سایر مردم با آن ها سلام و تبریک عید قربان را می گویند. در صبح روز عید و قبل از اذان صبح ،مردم روستا پس از دوش گرفتن و پوشیدن لباس های نو ، برای نماز صبح به مسجد روستا می روند و آخوند مسجد ، در مورد عید قربان و مستحبات و واجبات آن برای مردم روستا توضیح می دهند. نماز عید در میدان باز روستا انجام می شود و مردم چندین روستا برای برگزاری این نماز به این محل می آیند. مربیان سنتی اسب در این منطقه از پوست گوسفند قربانی برای درمان زخم های پوست و مفاصل اسب استفاده می کنند. مردم جرگلان در روز عید قربان صبحانه عادی نمی خورند ، و اولین صبحانه این روز را با گوشت قربانی شروع می کنند. رسوم و سرگرمی های روز عیدقربان ترکمن ها. اسب سواری و مسابقه اسب بین جوان ها یکی دیگر از رسوم ترکمن های جرگلان در این منطقه است . تاب بازی یکی از مهمترین سنت ها و تفریح های مردم جرگلان در روز عید قربان است ، تاب بازی روز عید در بیشتر خانه ها انجام میشود و کوچک و بزرگ به تفریح و شادی با تاب بازی می پردازند. بازی چور لو یکی از بازی های سنتی مردم این منطقه است که در شب روز عید توسط بزرگتر ها انجام می شود در این باز دو تیم تشکیل می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید