ساعت مردانه درگیری مرزی کره شمالی با کره جنوبی

قایق های گشتی نیروی دریایی کره شمالی و کره جنوبی به طرف هم تیراندازی کردند.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی،  این تیراندازی متقابل نخستین بخش از مجادله بین دو کره نزدیک جزیره یئونپیونگ به شمار می رود که سال 2010 هدف گلوله کره شمالی قرار گرفت و براثر آن چهار نفر ازجمله دو غیر نظامی کشته شدند.منطقه نزدیک یئونپیونگ در گذشته نیز عرصه درگیری ها بین کره شمالی و کره جنوبی بوده است که براثر آن دهها ملوان از هر دو طرف کشته شده اند. قایق های کره شمالی اغلب از خط مرزی در این منطقه عبور می کنند زیرا پیونگ یانگ این مرز را به رسمیت نمی شناسد.این بن بست بین دو کره پس از سفر غیر منتظره اخیر بلندپایه ترین هیئت کره شمالی به کره جنوبی بوجود آمده است. این هیئت بلندپایه کره شمالی که متشکل از دستیار نظامی ارشد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بود هفته گذشته به کره جنوبی سفر و با مقامات این کشور دیدار کرد.کره شمالی و کره جنوبی در این مذاکرات توافق کردند گفتگو درباره بهبود روابط دو کشور را که از ماه فوریه با بن بست روبرو بوده است ازسر بگیرند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید