ساعت مردانه خانیکی:مسئله آب واکاوی وابعادآن مشخص شود

رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات گفت: مسئله آب مانند آلودگی هوا بین مسئولان و روشنفکران مدنظر قرار گرفته تا راه حل ارائه شود که البته به صورت فنی نمی‌توان به آن پرداخت بلکه باید این موضوع باید واکاوی شود و ابعاد آن مشخص شود.به گزارش تسنیم، هادی خانیکی رئیس در نشست خبری بحران آب، اظهار داشت: ما اساسا در جامعه ایرانی دچار موانع بسیار در گفت‌وگو هستیم که این موضوع در مسئله آب وجود دارد.وی ادامه داد: مسئله آب جدی است و ما امروز به هم نزدیک شدیم تا گفت‌وگو و راه حل را دریابیم در واقع سه نهاد مدنی و دولت با اصحاب رسانه باید در خصوص مسئله آب هم فکری کنند. چرا که همیشه ما زمانی که مسئله اجتماعی به آسیب تبدیل می‌شود دنبال راهکار هستیم.رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات گفت: روزنامه نگاران به عنوان کنشگران نه تنها به عنوان مصرف کننده بلکه به عنوان فعالان اجتماعی باید موضوع آب را مدنظر قرار دهند.وی ادامه داد: آب با فرهنگ اسلامی ما بیگانه نیست بلکه در متن آن قرار دارد و در غصه‌ها و داستان‌ها نیز این موضوع بسیار مطرح شده است؛ باید به موضوع مصرف آب در زمینه کشاورزی پرداخت و ما در این زمینه دیر فهمیدیم ولی خوشبختانه آب موضوعیت پیدا کرده است.خانیکی ادامه داد: گسست بین جامعه مدنی و دولت کاهش یافته است و مسئله آب مانند آلودگی هوا بین مسئولان و روشنفکران مدنظر قرار گرفته تا راه حل ارائه شود که البته به صورت فنی نمی‌توان به آن پرداخت بلکه باید این موضوع باید واکاوی شود و ابعاد آن مشخص شود.همچنین فاضلی عضو انجمن جامعه‌شناسان در این راستا بیان کرد: اهداف این نشست‌ها جلب نظر نخبگان است چرا که می‌خواهیم جامعه در این زمینه حساس شود و فضا برای ورود مباحث علوم اجتماعی باز شده است. همچنین اسفندیاری عضو اندیشکده تدبیر آب ایران گفت: بخشی از بحران آب به نهاد شهر و روستا باز می‌گردد یعنی نهادهای وابسته به مردم یعنی شورای شهر و روستا که محلی برای توزیع رانت‌ها شده است در واقع ما باید به حل مشکل کمک کنیم.وی ادامه داد: توصیه ظرفیت‌های موجود را نباید دست کم بگیریم چرا که بسیاری از ظرفیت‌ها حرفشان شنیده نشده است.همچنین قانعی راد بیان کرد: این نشت‌ها تمرین کار کردن با دولت است و بستگی دارد دولت چقدر استقبال می‌کند.وی ادامه داد: مجموعه بودجه این نشست‌ها بودجه کم استو پشت سرش کسی نیست در واقع هر نشست 3 میلیون تومان هزینه شده است که امیدواریم در سال‌های آتی بودجه‌های خوبی به علوم اجتماعی کشور اختصاص داده شود.حسام‌الدین آشنا نیز بیان کرد: در صدا و سیما اخیرا برنامه ثریا مربوط به بحران آب پخش می‌شود که این اقدام خوبی است و امیدواریم چنین مجموعه‌هایی باز هم صورت گیرد.وی ادامه داد: مهندسان در قالب تصمیمات اجتماعی عمل کنند و ما به عنوان شهروند در قالب تصمیمات مهندسان زندگی خود را تنظیم نکنیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید