ساعت مردانه بررسی احتساب هزینه‌های پژوهشی صنایع به عنوان مالیات

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:
لایحه‌ای در دست اقدام است که بر اساس آن بخشی از هزینه‌های صنعت در حوزه پژوهش به
عنوان مالیات دستگاه‌ها حساب می‌شود.

به گزارش فارس، شاهین محمد صادقی
نماینده مجلس شورای اسلامی در مراسم امضای موافقت‌نامه همکاری علمی بین وزارت علوم
و وزارت نفت گفت: تیم جدید دولت و روسای دانشگاه‌ها تلاش کردند تا حلقه مفقوده
کشور و علمی شدن صنعت به پیشرفت برسد.

وی افزود: امضای موافقت‌نامه بین
وزارت نفت و وزارت علوم یکی از گام‌های بزرگ برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه است
که امیدواریم آخرین قدم نباشد.

صادقی با بیان اینکه روسای
دانشگاه‌ها باید برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه پیشقدم شوند، گفت: مجلس هم در
کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون بودجه، کمیسیون انرژی و کمیسیون آموزش و تحقیقات
قدم‌هایی را برمی‌دارد. به طور مثال در حال حاضر بر اساس قانون قراردادهای علمی
دانشگاه‌ها با صنایع از مالیات معاف هستند.

محمد‌صادقی گفت: همچنین درآمد‌های
حاصل از اقدامات پژوهشی نیز از مالیات خارج می‌شوند.

محمد‌صادقی گفت: البته لایحه‌ای
در دست اقدام است که بخشی از هزینه‌های صنعتی تا 20 درصد که صرف اقدامات پژوهشی
شود به عنوان مالیات محسوب می‌شود ولی هنوز به تصویب نرسیده است.

وی گفت: اگر 20 درصد از هزینه‌های
صنعتی که صرف پژوهش می‌شوند به عنوان مالیات احتساب شود و این مسئله صد در صد تحقق
یابد 4 تا 6 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید