ساعت مردانه اهدای دو هزار راس گوسفند به کهریزک

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اعلام کرد، عید قربان امسال آسایشگاه کهریزک مملو از نیک اندیشانی بود که حدود دو هزارراس گوسفند به این مجموعه اهدا کردند.به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی آسایشگاه کهریزک، «محمدرضا صوفی نژاد» با اشاره به اینکه سال گذشته یکهزار و 600 گوسفند قربانی به آسایشگاه اهدا شد که اضافه گوشت ها به 110 آسایشگاه در 31 استان کشور توزیع گردید.وی تصریح کرد: امسال با اهدای این تعداد راس گوسفند به آسایشگاه، اضافه گوشت های توزیعی به آسایشگاه های دیگر نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد افزایش می یابد.صوفی نژاد خاطرنشان کرد: از دو روز قبل مدیران خیریه هایی از سراسر کشور مهمان ما هستند تا اضافه گوشت های قربانی را به مراکز خود منتقل کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید